Verze 3.12.01 (3/2013)


Verze 3.12.01 vznikla v červnu 2013.Změny a novinky v datech

Byla provedena další část revize hematologických položek v NČLP. Do NČLP jsou nyní zařazené především nově požadované biochemické položky, dále řada položek z oblasti imunologie (specifické IgE), několik dalších nových položek hematologických (hematologové slíbili dokončit inovaci svých položek ve druhé polovině roku) a několik aktualizovaných (Rh Dw/v) a nových položek z oblasti transfúzní medicíny. Bylo vytvořeno 300 nových položek (klíče 17442 - 17741).


Aktualizované dokumenty:

Bylo vytvořeno 33 nových vzorových textů k lokálním položkám. Další vzorové texty k lokálním byly aktualizovány.

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 6. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

1. V této verzi SLP došlo k významné změně, která by měla zrychlit práci s dokumenty.Došlo k odddělení lokálních a národních dokumentů. Lokální dokumenty jsou přístupné pomocí voleb "Lokální dokumenty a texty repetitorií - po skupinách", "Lokální dokumenty SLP" a "Lokální texty repetitorií". Tyto volby zobrazí pouze lokální dokumenty. Pro práci s národními dokumenty je určena volba "Národní dokumenty a texty repetitorií - po skupinách". Národní dokumenty lze prohlížet a pomocí tlačítka "Přidání" lze národní dokumenty využít jako vzor při přidání nových lokálních dokumentů. Při práci s lokálními dokumenty ve Wordu nelze do těchto dokumentů vkládat odkazy na národní dokumenty. Odkazy na národní dokumenty nebudou funkční ani v hypertextu (v podzimním upgrade SLP bude práce s odkazy na národní dokumenty opět aktivována).


2. Dokumenty - Dialog "Stav" byl pro dokumenty doplněn o datum zneaktuálnění dokumentu a kód autora, který dokument zneaktuálnil a datum přesunu dokumentu do archivu a kód autora, který dokument do archivu přesunul. Údaje budou naplňovány\ automaticky.


3. Dokumenty - pro správce dokumentace byla přidána možnosat vymazat záznam o dosud nezkontrolované změně nebo revizi dokumentu - v seznamu změn v dokumentu má k dispozici tlačítko "Výmaz"


4. Dokumenty - při práci s dokumenty byla přidána možnost využívat vzorové rozdělovníky. V definici dokumentu bylo přidáno tlačítko "Rozdělovník", které zobrazí dialog pro práci s vzorovými rozdělovníky a jejich výběr.


5. Dokumenty - v záložce "Definice" bylo přidáno pole "Příznak". Do tohoto pole lze zadat řetězec až 10 znaků. Při tisku seznamu dokumentů (viz tlačítko tiskárny v seznamu dokumentů) lze využít příznak pro filtrování tiskové sestavy.


6. EŘD - pro správce dokumentace byla do menu pro EŘD přidána volba "Hromadné poslání dokumentů vybrané skupině uživatelů SLP". Volba zobrazí seznam všech uživatelů SLP. Z něj lze vybrat skupinu a dále vybrat skupinu dokumentů, které budou všem uživatelům SLP z vybrané skupiny poslány k přečtení a do knihovny.


7. Agenda "Pracovníci laboratoře" - byla přidána možnost vytvořit si vlastní seznam sledovaných akcí pro pracovníky laboratoře (volba Pracovníci laboratoře - definování sledovaných akcí) pomocí kterého lze zadat údaje o sledovaných akcích pro aktuálního pracovníka laboratoře. Lze vytvářet plány jednotlivých sledovaných akcí. Pomocí definování vlsatních sledovaných akcí lze např. sledovat účast na pravidelných školeních bezpečnosti práce, ...


8. Agendy "Záznamy o neshodách" a "Preventivní opatření" - byl přidán alternativní tvar tisku jednoho záznamu o neshodě, resp. preventivního opatření. Tento alternativní tvar obsahuje v záhlaví tiskové sestavy hlavičku laboratoře (obdobně jako alternativní tvar tisku onjednávky).


9. Agendy - do všech agend, kde dosud tato možnost chběla, byla doplněna možnost "tisknout" seznam z agendy do excelové tabulky.


10. Objednávky materiálu - k jednotlivých objednávkám byl přidán příznak "vyřízeno". Nevyřízené objednávky jsou v záložce "Detail" i "Seznam" zvýrazněny.


11. EHK - došlo k významným změnám v dialogu pro jednotlivé vzorky:

- změna terminologie - již neaktuální zkratka "TMU" byla nahrazena nyní správným "Dmax" obdobně zkratka "TE" byla nahrazena tvarem "D%"

- byla přidána možnost zadat asymetrický interval pro Dmax - Dmax-LL a Dmax-UL. Pokud je zadána pouze první hodnota, je interval Dmax považován za symetrický (Dmax-LL = D,ax-UL). Asymetrický interval Dmax byl zohledněn i v automatckém výpočtu hodnocení-návaznosti

- k vzorku byla přidáno pole pro zadání slovního hodnocení

- k vzorku byla přidána možnost připojit externí soubor - např. obrázek vzorku

- za polem "Hodnocení-návaznost" je přidáno "zaškrtávadlo" s titulkem "ručně". Pokud toto zaškrtávadlo nastavíte, nebude hodnocení určeno automaticky, můžete ho vybrat sami.


12. Další drobné změny nekomentujeme.