Verze 3.11.01 (3/2013)


Verze 3.11.01 vznikla v březnu 2013.Změny a novinky v datech

Byla provedena první část revize hematologických položek v NČLP. V rámci této revize bylo vytvořeno 29 nových položek (klíče 17413 - 17441).


Aktualizované dokumenty:

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 3. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

1. Dokumenty - došlo k záměně v SLP dosud používaného pojmu "distribuce" dokumentu pojmem "schválení" dokumentu


2. Byla vytvořena nová agenda Audity. Pomocí této agendy lze evidovat údaje o všech auditech, které v laboratoři proběhly nebo proběhnou.


3. V agendě techniky laboratoře byla přidána možnost evidovat elektrorevize přístrojů. Lze vytvořit plán elektrorevizí.


4. Agendy - v tisku plánu kalibrací (technika laboratoře), tisku plánu hodnocení pracovníků (pracovníci laboratoře) a tiscích plánů hodnocení dodavatelů, výrobců nebo servisních firem byla přidána možnost třídit plány dle názvu (jména) nebo dle termínu kalibrace (hodnocení).


5. Agenda "Pracovníci laboratoře" - byla přidána možnost, aby běžní uživatelé SLP bez přístupových práv do agendy pracovníků laboratoře mohli číst svůj záznam v této agendě (zvlášť se nastavuje přístup do záložky "Pracovní údaje"). Tuto vlastnost lze nastavit v dialogu "Počáteční nastavení systému", záložce "Ostatní".


6. Při tisku tabulky škál v RTF nebo HTML tvaru byl upraven tisk škál s formátem ref. mezí

2 - "větší než dolní referenční mez" a

3 - "menší než horní referenční mez"

Při tisku jsou použity symboly >, resp. <.


7. EŘD

- pro správce dokumentace byla přidána možnost sledovat dosud nevyřízené požadavky. V tlačítkové obrazovce pro EŘD se mu objeví další tlačítko "Nevyřízené požadavky". Pomocí dialogu, který je vyvolán tímto tlačítkem, lze získat přehled (po uživatelích) a všech požadavcích, které již měly být vyřízeny a dosud nejsou (v počátečním nastavení systému, záložce EŘD lze nastavit počet dnů, po kterém má být správce dokumentace na dosud nevyřízené požadavky upozorněn). Pokud má uživatel zadán mailovou adresu, lze mu přímo z dialogu odeslat mail s upozorněním na jeho "Resty"

- při signování přečtení dokumentu i reakcích na požadavek k dokumentu lze vytvořit a odeslat zprávu autorovi dokumentu (např. upozornění na chyby v dokumentu)

- v menu EŘD bylo přidáno submenu "Přehledy". V něm je dostupný přehled schválených dokumentů, které dosud neposlal autor uživatelům k přečtení a signování

- ve všech seznamech pro EŘD bylo přidáno tlačítko "Def. dok." pro vyvolání dialogu s definicí dokumentu

- zprávy o schválení a zneaktuálnění dokumentu lze automaticky zasílat též autorovi dokumentu (nastavuje se v počátečním nastavení systému)

- v číselníku autorů, záložce "Přístupová práva" lze nastavit, zda bude při potvrzení přečtení dokumentu po autorovi vyžadováno, aby vypsal slovo "přečteno"

- správci dokumentace lze automaticky zasílat zprávy o zneaktuálnění dokumentů


8. Další drobné změny nekomentujeme.