Verze 3.04.01 (12/2012)


Verze 3.04.01 vznikla v prosinci 2012.Změny a novinky v datech

Bylo doplněna 1 nová položka (klíč 17412). Dále byly kompletně revidovány číselníky pro oblast mikrobiologie.


Nové dokumenty:

Byl doplněny 4 SOPV z oblasti mikrobiologie:

Vyšetření stolice na Clostridium difficile

Vyšetření antigenu a toxinu Clostridium difficile

Vyšetření stolice - kultivace

Vyšetření stolice na choleru


Byl doplněny další 2 nové SOPV:

Drogy - rychlý screening v moči (DIALAB)

Kofein v séru EMIT Syva SIEMENS


Bylo doplněno prvních 6 textů k LČLP (další budou následovat):

Alfa-1-fetoprotein (sérum)

Albumin (plazma, sérum)

ALP (plazma, sérum)

ALT (plazma, sérum)

AST (plazma, sérum)

GGT (plazma, sérum)


Aktualizované dokumenty:

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 12. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

Ze setkání uživatelů vzešlo mnoho námětů na rozvoj SLP. Některé z nich jsou již realizovány v tomto upgrade. Další budeme realizovat v průběhu příštího roku.


1. Při tisku objednávek (menu Agenda) byla přidána možnost tisknout objednávky bez údajů o cenách.


2. Při návrhu dialogů pro jednoduchou verzi SLP lze pro přepínače "výběr typu dokumentu" a "výběr aktuálnosti dokumentu" nastavit, jaká bude standardní hodnota přepínačů.


3. V dokumentu "Odpovědi na nejčastější dotazy" je popsáno, jakým způsobem reagovat, pokud dojde k problémům s fungováním Wordu v SLP - viz hesla

"Word přestal reagovat a byl ukončen. Jak se zbavit hlášky "Pro pokračování ukončete Word ..."?" a

"Při spuštění Wordu se objeví hláška "Dokument v tomto okamžiku edituje jiný uživatel" a Word nelze spustit" v sekci "Dokumenty".


4. Ve volbě "Archivace lokálních dokumentů" je při skartaci dokumentů nově možné vytvořit exportní dávku, která bude obsahovat skartované dokumenty.


5. Seznam dokumentů - byla rozšířena funkcionalita tlačítka "Kontrola" - nově lze do výpisu zařadit dokumenty, ve kterých celková velikost obrázků přesáhne zadanou mez. Tento výstup by měl být pro vás podkladem, zda nejsou v některých dokumentech vloženy příliš velké obrázky, které navyšují celkový objem dat SLP.


6. Sešity záznamů

- byla přidána možnost nadefinovat si pro každý sešit záznamů dvě vlastní pole. Hodnoty polí se zadávají při vytváření záznamu. Lze je použít pro třídění záznamu v sešitu, jsou součástí tiskového tvaru sešitu záznamů

- k jednotlivému záznamu lze přidat odkaz na externí přílohu

- byl vytvořen mechanismus, pomocí kterého lze zaznamenat, kdo jednotlivé záznamy přečetl. Seznam uživatelů SLP kteří záznam přečetli, je součástí tisku sešitu záznamů. Současně s tím byly přidány funkce pro zobrazení seznamu uživatelů, kteří přečetli aktuální záznam a pro vytvoření seznamů, které informují o přečtení (nepřečtení) záznamů v sešitě


7. V obrazovce "Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách" byla změněna standardní hodnota přepínače"Výběr typu" z hodnoty "Vše" na hodnotu "Lokální a vybrané národní".


8. Agenda - objednávaný materiál - položka "Název" byla prodloužena z 50 na 80 znaků


9. Agenda - Technika laboratoře

- do seznamu byl přidán filtr, pomocí kterého lze zobrazit jen aktuální záznamy o technice laboratoře

- při tisku seznamu kalibrací byla přidána možnost vytisknout jen externí, interní nebo všechny kalibrace


10. Agenda - Dodavatelé, Výrobci, Servisní firmy - do seznamu byl přidán filtr, pomocí kterého lze zobrazit jen aktuální záznamy.


11. Verifikační protokol - výpočet byl upraven pro potřeby hematologie: k tomu, aby výpočet proběhl, postačuje nyní zadat pouze cílovou hodnotu a k tomu buď hodnotu CV z oddílu "mezilehlá preciznost, nebo hodnotu CV z oddílu "opakovatelnost, bias - vyhodnocení". V tiskové sestavě budete případně upozorněni na hodnoty, které nebyly zadány.


12. EŘD

Byl vytvořen mechanismus pro posílání zpráv autorovi dokumentu (primárně určený k oznámení toho, co by se mělo v dokumentu upravit):

- všichni uživatelé SLP mohou při potvrzování přečtení dokumentu napsat zprávu, která bude odeslána autorovi dokumentu

- v reakci na požadavek na přečtení rozpracovaného dokumentu lze autorovi požadavku poslat zpět zprávu

- v EŘD dialogu pro aktuální dokument byla přidána možnost poslat kdykoliv zprávu autorovi dokumentu Autor dokumentu dostává všechny zprávy prostřednictvím EŘD. Může se k nim ale dostat i z dialogu EŘD pro aktuální dokument - tam lze zobrazit a případně vyfiltrovat všechny zprávy pro autory dokumentu (MSG_AUT) Do knihovny vašich dokumentů byla přidána volba (tlačítko "Přečteno?"), pomocí které lze zobrazit informace o tom, zda a kdy jste potvrdili přečtení jednotlivých verzí dokumentu, které vám byly odeslány k přečtení.


13. Byly opraveny drobné nedostatky, které se objevily v období od posledního upgrade SLP.


Další drobné změny nekomentujeme.