Verze 3.03.01 (10/2012)


Verze 3.03.01 vznikla v říjnu 2012.Změny a novinky v datech

Bylo doplněno asi 150 nových položek z oblasti hematologie, imunologie a biochemie (položky s klíči 17256 - 17411).


Nové dokumenty:

Byl doplněn 1 text k číselníkům: Inkompatibilita


Aktualizované dokumenty:

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 9. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

1. V obrazovce pro práci s dokumenty, záložce "Seznam" byla přidána možnost filtrování seznamu dokumentů podle gesce.

2. Pro správce dokumentace byla přidána speciální možnost vymazat dokument, přestože na něj existují odkazy z jiných dokumentů.

3. V počátečním nastavení systému byla přidána nová významná funkce - volba: "založení nové verze dokumentu - stará verze do archivu až po distribuci nové", která zajistí potřebnou paralelní existenci dvou verzí (původní a nové) po založení nové verze dokumentu - budou k dispozici po nezbytně nutnou dobu:

- do verze 3.03.01 (říjen 2012) byla při založení nové verze dokumentu stará verze dokumentu označena jako neaktuální a ihned uložena do archivu. Nová verze zaujala její místo, byla ale ve stavu "rozpracováno". Tento postup v sobě skrýval předpoklad, že dojde k téměř okamžité distribuci nové verze dokumentu.

- od verze 3.03.01 je přidána možnost, že při založení nové verze dokumentu zůstane stará verze dokumentu aktuální a do archivu uložena nebude. K zneaktuálnění staré verze dokumentu a jejímu uložení do archivu dojde až po distribuci nové verze dokumentu. V mezidobí tak budou existovat dvě verze dokumentu - stará dosud platná verze a nová ještě neplatná verze. Protože tento stav přináší spoustu technických komplikací, je doporučeno (je nezbytné) již do staré verze dokumentu vůbec nezasahovat. Taktéž v dokumentech, seznamech, odkazech na SOP atd. nepoužívejte odkaz na novou verzi dokumentu. Po distribuci nové verze dokumentu tato automaticky převezme odkazy a ostatní vazby, které byly spojeny se starou verzí dokumentu.

4. Při generování hypertextu byla přidána možnost předřadit před vlastní dokument hlavičku dokumentu. Pokud tuto volbu při generoví hypertextu použijete, bude před text každého vygenerovaného lokálního dokumentu hypertextu (kromě dokumentů ze skupin "Titulní stránky hypertextů" a "Podklady k hypertextům") předřazena hlavička. Hlavička je předdefinována a vychází z titulní stránky tiskového tvaru dokumentu. V SLP je ale možnost si hlavičku upravit - viz "Úprava kódu hlavičky dokumentu vkládané do hypertextu" v menu "Dokumenty a texty". K úpravě je ale třeba znalost HTML kódu.

5. EŘD - při práci se seznamem požadavků ke zpracování byly pro dokončené a zkontrolované dokumenty přidány volby na zrušení kontroly, resp. dokončení dokumentu.

6. Při tisku lokálních položek (záložka "Seznam") byla rozšířena možnost filtrování o příznak pro LP.

7. Byly opraveny drobné chyby, které se objevily v období od posledního upgrade SLP.

Další drobné změny nekomentujeme.