Verze 3.01.01 (3/2012)


Verze 3.01.01 vznikla v březnu 2012.Změny a novinky v datech

Bylo vytvořeno přes 100 nových položek z oblasti imunologie a serologie. Nové laboratorní položky mají klíče od 17100 do 17226. Nové informatické položky mají klíče od 20850 do 20853.

Na žádost hematologů byly procedury COAG a COAGE označeny jako neaktuální, taktéž všechny položky s procedurami COAG a COAGE jsou v NČLP označeny jako neaktuální. Týká se jenom těchto procedur.


Nové dokumenty:

Bylo doplněno několik nových ukázek dokumentů SOP a několik set nových repetitorií, které jsou součástí nově webové Encyklopedie, verze 11.


Aktualizované dokumenty:

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 3. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

1. Při práci s EŘD byly realizovány drobné úpravy a provedeny tyto změny:

- k požadavkům, které se vytvářejí v rámci práce se systémem EŘD, byly přidány nové atributy - urgentnost požadavku a termín pro splnění požadavku. Při vytváření požadavků lze nastavit, zda je požadavek urgentní (v seznamech a tiskových sestavách jsou urgentní požadavky označeny "!!!") a lze nastavit termín, dokdy má být požadavek splněn (požadavky nesplněné v zadaném termínu jsou v seznamech zobrazeny červeně). Při práci se seznamy požadavků lze požadavky podle urgentnosti a termínu pro splnění filtrovat. V počátečním nastavení systému lze zadat lhůty, které se použijí pro stanovení termínu, dokdy má být požadavek splněn (zvlášť lhůta pro přečtení dokumentů a lhůta pro splnění požadavku pro autory dokumentů)

- v dialogu EŘD pro aktuální dokument jsou tlačítka "K přečtení", "Knihovna" a "Požadavky" přístupné všem autorům dokumentů (dosud byly přístupné pouze pro správce dokumentace). Správce dokumentace může dále pomocí těchto tlačítek upravovat požadavky. Ostatní autoři mají k dispozici pouze tisk seznamů požadavků.

- v dialogu EŘD pro aktuální dokument je nově přístupný správci dokumentace i pro neplatné, neaktuální a archivované dokumenty. Slouží však pouze pro tisk seznamů požadavků. Požadavky pro neplatné, neaktuální a archivované dokumenty nelze upravovat.

- dialog EŘD pro aktuální dokument je nově přístupný i pro rozpracované dokumenty. Autor může rozpracovaný dokument prostřednictvím EŘD poslat ostatním autorům k přečtení.

- v dialogu EŘD pro aktuální dokument je pro zkontrolovaný dokument přidána možnost zrušit kontrolu dokumentu a dokument vrátit zpět do stavu "dokončeno". Tato možnost je přístupná pouze pro správce dokumentace.

- v dialogu EŘD pro aktuální dokument je pro dokončený dokument přidána možnost zrušit dokončení dokumentu a dokument vrátit zpět do stavu "rozpracováno". Tato možnost je přístupná pouze pro správce dokumentace.

- v seznamu požadavků ke zpracování a seznamu vašich požadavků je pro prohlížení dokumentů (tlačítko "Prohlížení") použit Internet Explorer. V seznamu požadavků ke zpracování je přidáno tlačítko "Word", pomocí kterého lze editovat obsah dokumentu přímo ze seznamu požadavků.

2. Dokumenty

- byl přepracován tisk doplňku z Wordu (poslední tiskové tlačítko v liště tlačítek pro SLP). Tisk doplňku nyní využívá tiskové atributy nastavené pro tisk dokumentu. Nerespektuje ale atributy nastavené v číselníku typů dokumentů a repetitorií (tlačítko "Typ 1/2" v definici dokumentu) pomocí tlačítka "Doplněk". Samostatný tisk doplňku se chová tak, jako by byly nastaveny všechny tiskové atributy pro doplněk (tisknou se přílohy, následuje odstránkování, dále seznam použitých odkazů, odstránkování a na konci seznam změn).

- ve volbě "Archivace lokálních dokumentů" v menu "Změny a revize" byla pro správce dokumentace přidána možnost skartovat dokumenty v archivu před uplynutím přednastavené lhůty pro skartaci dokumentu (viz tlačítko "Typ 1/2"v definici dokumentu - "Dokument se má po skončení platnosti archivovat (roky)".

- nově již není možné pomocí Wordu editovat obsah neaktuálního nebo archivovaného dokumentu.

3. V definici formulářů (pro vytváření podkladů pro tabulky LČLP do LP) byl přidán:

- nový typ tabulky - "LČLP: škála - jednoduchá tabulka široká (s pevným fontem a atributy, poznámkou)".

- název spolupracující laboratoře

4. V definici sestav byly rozšířeny možnosti filtrování položek:

- byla přidána volba "První písmeno", pomocí které lze vytvářet správné abecední seznamy lokálních položek. Lze zadat jeden znak (v případě písmena "ch" dva znaky). Pokud je první písmeno zadáno, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž název nebo některé ze synonym začíná tímto písmenem (nerozlišují se velká a malá písmena). Pokud zadáte dva znaky a nejedná se o písmeno "ch", je pro filtrování použito pouze první zadané písmeno. Takto lze nově a lépe řešit to, co dosud bylo realizováno s pomocí „skupin“ nebo „příznaků pro LP“ - viz dialogy LČLP.

- přístup k položce byl přepracován - dosud bylo možné zvolit pouze jednu z možností přístupu k položce. Do výstupu tak nebylo možné zařadit např. položky s přístupem "zpracováváme" a s přístupem "spolupracující laboratoř". Nyní lze každý typ přístupu nastavit nezávisle, takže do výstupu lze zařadit i položky s různým přístupem.

5. Import z LIS - byla opravena chyba při importu lokálních položek z LIS. Dosud program předpokládal, že klíče NČLP lokálních položek v LIS jsou unikátní. V praxi se bohužel ukázalo, že tento předpoklad ne vždy platí. Proto před vlastním importem lokálních položek z LIS proběhne kontrola unikátnosti klíčů. Pokud v importovaném seznamu položek z LIS existují položky s duplicitními klíči, objeví se seznam těchto položek (který si můžete vytisknout) a import položek z LIS je ukončen. Nejprve je třeba na straně LIS zajistit, aby klíče lokálních položek byly jedinečné.

6. Číselník odběrových nádobek a přípravků - v záložce "Seznam" byl přidán nový sloupec - "Lokální plný název".

7. Byly opraveny drobné chyby, které se objevily v období od posledního upgrade SLP.

8. Další drobné změny nekomentujeme.