Vzorky validované v procesu EHK

Nejdříve si laskavě přečtěte návod na vyplnění objednávky.


Údaje o zákazníkovi (komu bude vystavena faktura a zasláno zboží), pole s tučným popisem jsou povinná.

Kód účastníka (v systému EHK): (obvykle jedno nebo dvě písmena a tři nebo čtyři číslice)
IČ plátce (pro fakturaci): (osm číslic, je-li vaše IČ kratší, doplňte je zleva nulami, žádné mezery)
Jméno a příjmení objednávajícího:
E-mail objednávajícího:
Telefon objednávajícího:
Vaše číslo objednávky:

Prodej vzorků je určen pro pracoviště, která jsou aktivně zapojena do systému EHK. Nejste-li aktivními účastníky EHK a přesto máte zájem o nákup vzorků, kontaktujte nás laskavě telefonicky nebo e-mailem.

 

Nabídka vzorků validovaných v procesu EHK Poslední aktualizace: 13.02.2018

Šarže Popis a cena Vaše objednávka
(počet lahviček)
ABR 4758 Parametry acidobazické rovnováhy, Vzorek A z cyklu ABR1/17, kapalný, 2,5 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 205,- Kč
ABR 4759 Parametry acidobazické rovnováhy, Vzorek B z cyklu ABR1/17, kapalný, 2,5 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 205,- Kč
AKS 4352 Analyty krevního séra, Vzorek A z cyklu AKS3/17, lyofilizát, 5 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 430,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 21 analytů.
AKS 5083 Analyty krevního séra, Vzorek B z cyklu AKS4/17, lyofilizát, 5 mL.
Exspirace 06/2020, cena za jednu lahvičku 430,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 21 analytů.
ALB 4389 Stanovení albuminu v moči (mikroalbuminurie), Vzorek A z cyklu ALB2/15, lyofilizát, 10 mL.
Exspirace 03/2019, cena za jednu lahvičku 320,- Kč
ALB 5107 Stanovení albuminu v moči, Vzorek A z cyklu ALB2/17, kapalný, 8 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
ALB 5108 Stanovení albuminu v moči, Vzorek B z cyklu ALB2/17, kapalný, 8 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
AM 5105 Analyty moče, Vzorek B z cyklu AM2/17, kapalný, 8 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou RV pro kreatinin včetně nejistoty.
AM 5106 Analyty moče, Vzorek A z cyklu AM2/17, kapalný, 8 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou RV pro kreatinin včetně nejistoty.
BIL 4917 Bilirubin novorozenecký, Vzorek B z cyklu BIL2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 09/2020, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
BIL 4918 Bilirubin novorozenecký, Vzorek A z cyklu BIL2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 09/2020, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
CC 5101 Cystatin C, Vzorek A z cyklu CC2/17, kapalný, 2 mL.
Exspirace 06/2019, cena za jednu lahvičku 690,- Kč
CC 5102 Cystatin C, Vzorek B z cyklu CC2/17, kapalný, 2 mL.
Exspirace 06/2019, cena za jednu lahvičku 690,- Kč
CRP 4760 Stanovení CRP, Vzorek A z cyklu CRP4/16, kapalný, 1 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 290,- Kč
SLEVA - blížící se datum exspirace
CRP 4761 Stanovení CRP, Vzorek A1 z cyklu CRP4/17, kapalný, 1 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 290,- Kč
SLEVA - blížící se datum exspirace
CRP 4762 Stanovení CRP, Vzorek A z cyklu CRP3/17, kapalný, 1 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 290,- Kč
SLEVA - blížící se datum exspirace
CRP 5014 Stanovení CRP, Vzorek B1 z cyklu CRP4/17, kapalný, 1 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
CRP 5015 Stanovení CRP, Vzorek B2 z cyklu CRP4/17, kapalný, 1 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
CSFB 4673 Biochemická analýza likvoru, Vzorek B z cyklu CSFB1/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 430,- Kč
CSFB 5119 Biochemická analýza likvoru, Vzorek B z cyklu CSFB2/17, kapalný, 3 mL.
Exspirace 12/2018, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
CSFB 5120 Biochemická analýza likvoru, Vzorek A z cyklu CSFB2/17, kapalný, 3 mL.
Exspirace 12/2018, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
DGP 4712 Analýza moče testovacími proužky, Vzorek A z cyklu DGP2/16, kapalný, 12 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 340,- Kč
DGP 5074 Analýza moče testovacími proužky, Vzorek B z cyklu DGP3/17, kapalný, 8 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 360,- Kč
E1 4749 Endokrinologie 1, Vzorek A z cyklu E14/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 09/2019, cena za jednu lahvičku 490,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 8 analytů.
E1 5008 Endokrinologie 1, Vzorek B z cyklu E14/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 09/2019, cena za jednu lahvičku 490,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 8 analytů.
E1 5009 Endokrinologie 1, Vzorek A z cyklu E13/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 09/2019, cena za jednu lahvičku 490,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 8 analytů.
E1 5061 Endokrinologie 1, Vzorek B z cyklu E13/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 09/2019, cena za jednu lahvičku 490,- Kč
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro 8 analytů.
E2 5084 Endokrinologie 2, Vzorek A z cyklu E23/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 03/2021, cena za jednu lahvičku 320,- Kč
E2 5085 Endokrinologie 2, Vzorek B z cyklu E23/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 03/2021, cena za jednu lahvičku 320,- Kč
E2 5110 Endokrinologie 2, Vzorek A z cyklu E24/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 03/2021, cena za jednu lahvičku 320,- Kč
GLC 5112 Stanovení glukózy (včetně glukometrů), Vzorek A z cyklu GLC2/17, lyofilizát, 2 mL.
Exspirace 04/2020, cena za jednu lahvičku 280,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou CRV.
GLC 5113 Stanovení glukózy (včetně glukometrů), Vzorek B z cyklu GLC2/17, lyofilizát, 2 mL.
Exspirace 04/2020, cena za jednu lahvičku 280,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou CRV.
HKG 5073 Hemokoagulace, Vzorek A z cyklu HKG2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 11/2018, cena za jednu lahvičku 350,- Kč
HKG 5075 Hemokoagulace, Vzorek A z cyklu HKG4/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 04/2019, cena za jednu lahvičku 350,- Kč
HKG 5124 Hemokoagulace, Vzorek B z cyklu HKG4/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 07/2019, cena za jednu lahvičku 350,- Kč
HS 4855 Hemokoagulace speciální, Vzorek A1 z cyklu HS1/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 330,- Kč
Faktor VIII, von Willebrandův faktor.
HS 4858 Hemokoagulace speciální, Vzorek A4 z cyklu HS1/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 330,- Kč
Faktor II, faktor V, faktor VII, faktor X.
HS 4860 Hemokoagulace speciální, Vzorek A2 z cyklu HS2/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 330,- Kč
Faktor IX, faktor XI , faktor XII.
HS 4861 Hemokoagulace speciální, Vzorek A3 z cyklu HS2/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 330,- Kč
Protein C, protein S, protein C Global, APC - rezistence.
KD 5018 Glykovaný hemoglobin, Vzorek B z cyklu KD3/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 11/2019, cena za jednu lahvičku 590,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou CRV.
KD 5019 Glykovaný hemoglobin, Vzorek B z cyklu KD4/17, lyofilizát, 0,5 mL.
Exspirace 11/2019, cena za jednu lahvičku 590,- Kč
Materiál je vybaven hodnotou CRV.
KM 4654 Kardiální markery, Vzorek B1 z cyklu KM2/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 11/2019, cena za jednu lahvičku 765,- Kč
Obsahuje analyty: CK MB mass, myoglobin, troponin I, troponin T, homocystein, NT-proBNP.
KM 4655 Kardiální markery, Vzorek A1 z cyklu KM2/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 11/2019, cena za jednu lahvičku 765,- Kč
Obsahuje analyty: CK MB mass, myoglobin, troponin I, troponin T, homocystein, NT-proBNP.
KM 5087 Kardiální markery, Vzorek A2 z cyklu KM2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 390,- Kč
Materiál pro stanovení BNP.
KM 5088 Kardiální markery, Vzorek B2 z cyklu KM2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 10/2018, cena za jednu lahvičku 390,- Kč
Materiál pro stanovení BNP.
LMWH 4703 Nízkomolekulární heparin, Vzorek B z cyklu LMWH1/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 03/2018, cena za jednu lahvičku 385,- Kč
LMWH 5068 Nízkomolekulární heparin, Vzorek A z cyklu LMWH1/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 01/2019, cena za jednu lahvičku 385,- Kč
PRO 4729 Proteiny v krevním séru, Vzorek B z cyklu PRO2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 01/2019, cena za jednu lahvičku 860,- Kč
PRO 4730 Proteiny v krevním séru, Vzorek A z cyklu PRO2/17, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 01/2019, cena za jednu lahvičku 860,- Kč
PRO 5012 Proteiny v krevním séru, Vzorek B z cyklu PRO1/17, kapalný, 1 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 660,- Kč
RFA 5095 Rizikové faktory aterosklerózy, Vzorek A z cyklu RFA2/17, lyofilizát, 2 mL.
Exspirace 07/2019, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
RFA 5096 Rizikové faktory aterosklerózy, Vzorek B z cyklu RFA2/17, lyofilizát, 2 mL.
Exspirace 07/2019, cena za jednu lahvičku 450,- Kč
SED 4973 Sedimentační rychlost erytrocytů, Vzorek A z cyklu SED1/17, kapalný, 9 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 750,- Kč
SED 4974 Sedimentační rychlost erytrocytů, Vzorek B z cyklu SED1/17, kapalný, 9 mL.
Exspirace 02/2018, cena za jednu lahvičku 750,- Kč
TDM 4313 Léky, Vzorek A2 z cyklu TDM2/15, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 380,- Kč
Obsahuje analyty amikacin, gentamicin, vankomycin, metotrexát.
TDM 5057 Léky, Vzorek B1 z cyklu TDM1/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 12/2019, cena za jednu lahvičku 410,- Kč
Analyty digoxin, teofylin, primidon, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, etosuximid, kyselina valproová.
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro digoxin a teofylin.
TDM 5058 Léky, Vzorek A1 z cyklu TDM1/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 01/2020, cena za jednu lahvičku 410,- Kč
Analyty digoxin, teofylin, primidon, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, etosuximid, kyselina valproová.
Materiál je vybaven hodnotami CRV včetně nejistot pro digoxin a teofylin.
TDM 5059 Léky, Vzorek A2 z cyklu TDM1/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 04/2018, cena za jednu lahvičku 410,- Kč
Analyty amikacin, gentamicin, vankomycin, metotrexát.
TDM 5060 Léky, Vzorek B2 z cyklu TDM1/17, lyofilizát, 3 mL.
Exspirace 07/2019, cena za jednu lahvičku 410,- Kč
Analyty amikacin, gentamicin, vankomycin, metotrexát.
TIE 4987 Stanovení celkového IgE, Vzorek A z cyklu TIE2/17, kapalný, 0,5 mL.
Exspirace 06/2018, cena za jednu lahvičku 100,- Kč
TIE 4988 Stanovení celkového IgE, Vzorek B z cyklu TIE2/17, kapalný, 0,5 mL.
Exspirace 06/2018, cena za jednu lahvičku 100,- Kč
TM 5010 Tumorové markery, Vzorek B z cyklu TM3/17, lyofilizát, 2,5 mL.
Exspirace 06/2020, cena za jednu lahvičku 430,- Kč
TM 5086 Tumorové markery, Vzorek A z cyklu TM3/17, lyofilizát, 2,5 mL.
Exspirace 05/2020, cena za jednu lahvičku 430,- Kč
VVV 4638 Diagnostika vrozených vývojových vad, Vzorek B z cyklu VVV2/15, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 03/2018, cena za jednu lahvičku 590,- Kč
Zkoušky pro 1. i 2. trimestr.
VVV 4639 Diagnostika vrozených vývojových vad, Vzorek A z cyklu VVV2/15, lyofilizát, 1 mL.
Exspirace 03/2018, cena za jednu lahvičku 590,- Kč
Zkoušky pro 1. i 2. trimestr.
VVV 4710 Diagnostika vrozených vývojových vad, Vzorek B2 z cyklu VVV2/16, lyofilizát, 5 mL.
Exspirace 06/2018, cena za jednu lahvičku 480,- Kč
Vzhledem k tomu, že se jedná o doprodej vzorků použitých v cyklech EHK, nemůžeme vám zaručit, že vaše objednávka bude plně uspokojena. V případě, že některý z vámi objednaných vzorků v okamžiku přijetí vaší objednávky již nebude na skladě, bude vaše objednávka automaticky zkrácena a vy obdržíte pouze ty vzorky, které jsou skladem.
Objednávky vyřizujeme v pořadí, ve kterém dojdou.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.