Partnerské organizace


Odborné společnosti

Organizace, se kterými spolupracujeme při návrhu a realizaci programů EHK.

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
European Society of Pathology
Společnost českých patologů ČLS JEP
Společnost nukleární medicíny ČLS JEP - Imunoanalytická sekce
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

 


Poskytovatelé EHK

S těmito partnery společně zpracováváme výsledky některých programů EHK.

RfB (Německo)
WWW www.dgkl-rfb.de
Oblasti
spolupráce
Endokrinologie 1
Endokrinologie 2
Tumorové markery

 

ECAT Foundation (Nizozemsko)
WWW www.ecat.nl
Oblasti
spolupráce
D Dimery