Partnerské organizace

Organizace, se kterými spolupracujeme při návrhu a realizaci programů EHK.


Odborné společnosti

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Imunoanalytická sekce Společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Společnost českých patologů ČLS JEP

 


Zahraniční poskytovatelé EHK

RfB (Německo)
WWW www.dgkl-rfb.de
Oblasti
spolupráce
Endokrinologie 1
Endokrinologie 2
Tumorové markery
a řada dalších programů

 

UK NEQAS (Velká Británie)
WWW www.ukneqas.org.uk
Oblasti
spolupráce
Měření INR systémy POCT

 

ECAT Foundation (Nizozemsko)
WWW www.ecat.nl
Oblasti
spolupráce
D Dimery