Partnerské organizace


Odborné společnosti a referenční laboratoře

Níže naleznete seznam jednotlivých odborných společností a referenčních laboratoří, se kterými úzce spolupracujeme při návrhu a realizaci programů EHK.

Odborné společnosti ČLS JEP Referenční laboratoře
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Referenční laboratoř pro klinickou biochemii
Česká hematologická společnost ČLS JEP Národní kontrolní laboratoř pro hematologii
Národní referenční laboratoř pro koagulační metody
Imunoanalytická sekce Společnosti nukleární medicíny ČLS JEP Referenční laboratoř pro metody RSA
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP Národní referenční laboratoř pro imunologii
Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP Referenční laboratoř pro imunohematologii
Společnost českých patologů ČLS JEP  

 


Zahraniční poskytovatelé EHK

V následujícím seznamu jsou uvedeni zahraniční poskytovatelé EHK, se kterými SEKK spolupracuje při realizaci některých programů EHK.

RfB (Německo)
WWW www.dgkl-rfb.de
Oblasti
spolupráce
Endokrinologie 1
Endokrinologie 2
Tumorové markery
a řada dalších programů

 

UK NEQAS (Velká Británie)
WWW www.ukneqas.org.uk
Oblasti
spolupráce
Hemokoagulační stanovení systémy POCT

 

ECAT Foundation (Nizozemsko)
WWW www.ecat.nl
Oblasti
spolupráce
D Dimery