Používání SI jednotek katal a mezinárodních jednotek U či IU

Zpracoval: RNDr. Josef Kratochvíla


Tento text vznikl jako reakce na stále se opakující dotazy, zda je ještě vhodné používat k vyjadřování katalytické koncentrace enzymů mezinárodních jednotek U.l-1 (používaných dříve) či v ČR většinou standardně používaných odvozených SI jednotek kat.l-1. Přístroje a diagnostika, které jsou k nám převážně z USA či jiných anglosaských zemí dovážena často umožňují vyjadřování enzymových aktivit (v pracovních návodech, v SOP či přes tiskárny přístrojů nebo na přístrojových displejích) jen ve starých mezinárodních jednotkách U.l-1. Ale v ČR platí zákon o povinném používání SI jednotek již poměrně dlouho. V původním Československu byl poprvé uzákoněn k 1. lednu 1980 a v současném právním systému České republiky je jeho používání zakotveno v zákoně č. 505/1990 Sb. O metrologii ze dne 16.11.1990. O mezinárodní SI jednotce katal psal prof. R.Dybkaer již v roce 2000:

 

THE KATAL APPROVED FOR CATALYTIC ACTIVITY

René Dybkaer, Member IFCC/IUPAC C-NPU
Department of Standardization in Laboratory Medicine, H:S Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, DK-2000 Frederiksberg, Denmark, tel: +45 3816 3870, fax: +45 3816 3879

The use of the IUB "unit (of enzyme)", U = 1 µmol.min-1 and other non-coherent units expressing results for the kind-of-quantity catalytic activity of enzymes should have been phased out following the recommendations during the years from 1966 by IFCC, IUPAC, and IUB to prefer katal, kat = mol.s-1. It seems that rather few medical laboratories followed this recommendation – nationwide only in Sweden. Besides complacency, an excuse for maintaining the status quo has been that katal was not recognized by the General Conference of Weights of Measures (CGPM).

This is no longer true. A petition by the IFCC in 1998 has led to the 21st CGPM issuing a Resolution 12 deciding 'to adopt the special name katal, symbol kat, for the SI unit mole per second to express catalytic activity, especially in the fields of medicine and biochemistry' and recommending 'that when the katal is used, the measurand be specified by reference to the measurement procedure; the measurement procedure must identify the indicator reaction'.

Further derived kinds-of-quantity and derived coherent units are defined in the usual way, e.g.

catalytic activity, z katal, kat = mol.s-1
(1 U = 1 µmol.min-1 ≈ 16,67 nkat)
catalytic activity concentration, b katal per litre, kat.l-1
catalytic activity fraction, zf one or katal per katal, 1 or kat.kat-1

The catalytic activity in katal is a kind-of-quantity of the enzyme in the original system. The rate of conversion in the measuring system is a kind-of-quantity characterizing the chemical reaction and should be expressed in mole per second, not katal.

From now on, sufficiently well known catalysed chemical reactions can furnish results for enzyme amounts, concentrations, etc., which are metrologically traceable to an SI unit, the katal and its further derived units, through certified, commutable reference materials with values assigned by IFCC reference measurement procedures. This will assure comparability of results over space and time.

(Further information on the back-ground and development of the katal may be found in Metrologia 2000; 37(6)) 

 

Z výše uvedeného textu prof. R.Dybkaera a platných českých zákonů je myslím naprosto zřejmé, že v České republice musí být k určení katalytické koncentrace enzymů používána jen jednotka katal a odvozené násobky (nkat; µkat.l-1 atd.).


Publikováno: 24.10.2002, SEKK s.r.o.