Osvědčení o akreditaci a související informace


Osvědčení o akreditaci: česky
slovensky
anglicky
Příloha osvědčení o akreditaci: česky
slovensky
anglicky

 

 


Doplňující informace

V následující tabulce jsou shrnuty informace o některých programech EHK, které realizují zahraniční poskytovatelé EHK. Tyto programy nabízí SEKK jako doplňkové služby. SEKK nemá vliv na způsob provedení a vyhodnocení těchto programů.

Program EHK Poznámky a doplňující informace
Programy RfB:
AL - Stanovení specifických IgE
CS - Imunosupresiva
DS - Screening drog v moči
DT - CD Transferin
ET - Etanol
MG - Molekulární genetika
ZY - Cytokiny
Realizaci těchto programů zajišuje RfB, Bonn, Německo (http://www.dgkl-rfb.de).
Tento poskytovatel EQA je akreditován (podrobnosti naleznete na jeho webové stránce).
Programy ECAT:
IF8
IF9
Realizaci těchto programů zajišuje ECAT Foundation, Leiden, Nizozemsko (http://www.ecat.nl).
Tento poskytovatel EQA je akreditován (podrobnosti naleznete na jeho webové stránce).