Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T09/21
Název
Name
Streptokok A – průkaz (studie)
Streptococcus A - identification (study)
Stop termín
Deadline
13.07.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 21

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (systémy)
 
Qualitative results (systems)