Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T04/21
Název
Name
Sérové indexy (studie)
Serum indices (study)
Stop termín
Deadline
15.02.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 54
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots