Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET1/21
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Deadline
18.06.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 60
Slovakia 4

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots