Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PIG2/21
Název
Name
Podtřídy IgG
IgG subclasses
Stop termín
Deadline
22.10.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 23
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots