Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PAT1/21
Název
Name
Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
Stop termín
Deadline
04.06.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 73
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results