Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF1/21
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
28.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 50
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results