Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/21
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Deadline
21.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 62
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results