Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LIN/21
Název
Name
Verifikace linearity měření
Linearity Verification
Stop termín
Deadline
25.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 27
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
 
Results