Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HCB1/21
Název
Name
Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
Stop termín
Deadline
11.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 73
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
 
Qualitative results (principles of measurement)