Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOT/21
Název
Name
Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
Stop termín
Deadline
25.05.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 21
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky