Komentář k vyhodnocení cyklu DIF4/21 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 54 let. Vyšetřena pro patologii v diferenciálním rozpočtu leukocytů. Dle USG splenomegalie 17 cm, palpačně slezina nepřesahuje žeberní oblouk. Sledována bez nutnosti léčby. Diagnóza: primární myelofibróza (dle trepanobiopsie MF grade 3).
Leukocyty - posun doleva, hraniční neutrofílie a lymfocytopenie; morfologicky žádný jednoznačně dominující nález.
Erytrocyty - anizocytóza, eliptocyty/ovalocyty, slzičkovité erytrocyty, méně četné stomatocyty, oj. schistocyty.
Trombocyty - především dominují velké trombocyty, anizocytóza, trombocyty zčásti hypogranulární, oj. i holé jádro megakaryocytu.

A1: Foceno v hustším nátěru, proto je zřejmé penízkovatění erytrocytů; monocyt

A2: Nahoře neutrofilní segment, dole neutrofilní metamyelocyt; erytrocyty: slzičky, ovalocyty, dolní roh vpravo schistocyt

A3: Neutrofilní metamyelocyt; erytrocyty anizocytóza, slzičky, ovalocyty,

A4: Vlevo nahoře část jádra megakaryocytu, u pravého okraje nahoře lymfocyt, dole neutrofilní segment; uprostřed opravdu velký makrotrombocyt – výrazná anizocytóza trombocytů včetně hypogranulárních forem, erytrocyty viz A3 + polychromázie, stále hustší nátěr, proto i naznačené penízkovatění

A5: Dva neutrofilní metamyelocyty, schistocyty, dakyrocyty

A6: Neutrofilní segment s vakuolizací – možná i hypersegmentací, ale nelze přesně určit, erytrocyty – viz dříve + stomatocyt (směrem na 7-8) a knizocyt (směrem na 5-6); anizocytóza destiček

A7: Neutrofilní myelocyt s drobnou vakuolou, kolem stomatocyty

A8: Neutrofilní myelocyt, četnější stomatocyty

A9: Bazofil, neutrofilní segment, četnější ovalocyty, slzičky a schistocyty

A10: Makrotrombocyt, hypogranularita některých trombocytů

 

Vzorek B
Muž, 77 let. Sledován hematologem pro změny v krevním obraze. Klinicky bez patologie, bez léčby. Diagnóza: normocytární anémie, eozinofilie.
Leukocyty - eozinofilie, neutropenie, hraničně bazofilie; morfologicky opět bez jasné patologie.
Erytrocyty - bez jasné patologie, místy penízkovatění, ovalocyty.
Trombocyty - normocytární anémie, eozinofilie.

B1: Lymfocyt – zářez v jádře, uprostřed jadérko, výběžky cytoplazmy; vpravo od něj ovalocyt

B2: Dva lymfocyty – horní opět se zářezem v jádře a cytoplazmou s výběžky, erytrocyty deformované asi spíše při natírání; dole lymfocyt s minimem cytoplazmy

B3: Lymfocyt s hlubším zářezem, jemněji kondenzovaný chromatin, naznačená dvě jadérka, prostornější cytoplazma s výběžky; vlevo od něj akantocyt; dále ovalocyty

B4: Dva neutrofilní segmenty, horní hypersegmentace, penízkovatění, k dolnímu okraji ovalocyt

B5: Eozinofilní segment, akantocyt, echinocyty

B6: Nahoře LGL, vedle velký jaderný stín, dole neutrofilní segment; opět počínající penízkovatění

B7: Bazofil

B8: Eozinofilní segment, akantocyt u pravého okraje

B9: Eozinofilní segment s výraznější vakuolizací, vpravo schistocyt, penízkovatění,

B10: Monocyt s vakuolami, eozinofilní segment,

B11: LGL, keratocyt směrem na 5

B12: LGL

B13: Rozpadající se lymfocyt, asi typu,LGL; lymfocyt s menším zářezem, opět počínající penízkovatění, hypogranulární trombocyt směrem na 5

B14: Tři lymfocyty – jádro horního není okrouhlé, dva jsou LGL, schistocyt při pravém okraji, ovalocyt, echino/akantocyty