Komentář k vyhodnocení cyklu DIF3/21 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 78 let, vyšetřena pro trombocytopenii a splenomegalii, mírná splenomegalie, nyní bez krvácivých projevů (v anamnéze opakovaně epistaxe), jinak bez obtíží, bez léčby. Diagnóza: Vlasatobuněčná leukémie.
Leukocyty - neutropenie a lymfocytóza, morfologicky přítomny „vlasaté“ lymfocyty, zřejmá vakuolizace neutrofilů.
Erytrocyty - mírná anizocytóza, přítomny eliptocyty/ovalocyty, dakryocyty, hraničně hypochromie.
Trombocyty - makrotrombocyty.

A1: Tři patologické lymfocyty, v pravém dolním rohu monocyt (foceno v hustším nátěru proto je zřejmé penízkovatěni erytrocytů)

A2: Vlevo nahoře lymfocyt, vpravo dole vlasatý lymfocyt (foceno v hustším nátěru)

A3: Pelgeroidní neutrofil s abnormálně shluklým chromatinem, hypochromní erytrocyty, dakryocyty

A4: Vlasatý lymfocyt, patologie erytrocytů, v pravém horním poli hypogranulární trombocyt

A5: Patologie erytrocytů (dakryocyty, ovalocyty, hypochromie), anizocytární trombocyty, větší trombocyt téměř uprostřed

A6: Dva hraničně patologické lymfocyty s krátkými nečetnými výběžky cytoplazmy, dakrocyty dole vlevo a směrem k pravému hornímu rohu, při dolním okraji uprostřed fragmentocyt, pod horním lymfocytem roztržený erytrocyt a akantocyt překrytý erytrocytem

A7: Monocyt s neohraničenou cytoplazmou (foceno v hustším nátěru), při dolním okraji a nahoře vpravo anizocytární hypogranulární trombocyty

A8: LGL, anizocytární erytrocyty, vlevo při dolním okraji polychromatofilní velký erytrocty (retikulocyt), terčovité erytrocyty v pravé polovině a při dolním okraji, směrem na 9 echinocyt, směrem k pravému hornímu rohu knizocyty, anizocytární trombocyty

A9: Patologický lymfocyt a atypie erytrocytů (foceno v hustším nátěru)

 

Vzorek B
Žena, 50 let, vyšetřena v rámci preventivní prohlídky, klinicky i objektivně bez patologie, bez léčby. Diagnóza: Dle krevního obrazu hypochromní mikrocytární anémie
Leukocyty - neutrofílie a lymfocytopenie, morfologicky beze změn.
Erytrocyty - mikrocytární a hypochromní, akceptovány stomatocyty.
Trombocyty - hraničně beze změn, makrotrombocyty.

B1: Dva neutrofilní segmenty, stomatocyty, ojediněle terčovité erytrocyty (v levém horním rohu, při pravém okraji nahoře), při horním okraji větší trombocyt

B2: Eozinofil a lymfocyt, atypie erytrocytů

B3: Neutrofilní segment a lymfocyt, hypochromní erytrocyt, vlevo dole knizocyt, naznačené terčovité erytrocyty (při dolním a levém okraji)

B4: Dva neutrofilní segmenty, ten spodní s velkou vakuolou, hypochromní erytrocyty (foceno v hustším nátěru)

B5: Neutrofilní segment

B6: Monocyt, stomatocyty, terčovité erytrocyty, kolem monocytu knizocyty

B7: Bazofil