Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DGP1/21
Název
Name
Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
Stop termín
Deadline
19.02.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 281
Slovakia 25

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (systémy)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (systems)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results