Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP5/21
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Deadline
22.10.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 256
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots