Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRC2/21
Název
Name
Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
Stop termín
Deadline
21.09.2021
Počet účastníků
Number of participants
Austria 7
Belgium 2
Bosnia and Herzegovina 1
Czech Republic 8
Denmark 4
Finland 2
France 2
Germany 1
Greece 1
Hungary 2
Israel 1
Italy 1
Poland 3
Portugal 2
Romania 1
Slovakia 3
Sweden 1
Switzerland 1
The Netherlands 2
United Kingdom 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Virtuální skla
Final report
Qualitative results
Virtual slides