2021
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu
jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round
to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/21 26.3.2021 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/21 23.7.2021
ABR3/21 26.11.2021
AIH1/21 12.3.2021 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/21 22.10.2021
AIM1/21 22.3.2021 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/21 4.10.2021
AKS1/21 29.1.2021 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/21 9.4.2021
AKS3/21 23.7.2021
AKS4/21 9.10.2021
ALB1/21 9.4.2021 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/21 9.10.2021
AM1/21 9.4.2021 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/21 9.10.2021
AP1/21 2.4.2021 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/21 17.9.2021
APLA1/21 19.3.2021 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/21 1.10.2021
AT1/21 19.4.2021 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/21 1.11.2021
BIL1/21 12.2.2021 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/21 27.8.2021
BM1/21 16.4.2021 Kostní markery
Bone Markers
BM2/21 29.10.2021
CC1/21 12.2.2021 Cystatin C
Cystatin C
CC2/21 27.8.2021
CD341/21 13.4.2021 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/21 11.10.2021
CRC1/21 4.5.2021 Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
CRC2/21 21.9.2021
CRP1/21 12.2.2021 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/21 21.5.2021
CRP3/21 27.8.2021
CRP4/21 3.12.2021
CRPP1/21 22.1.2021 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/21 26.2.2021
CRPP3/21 11.6.2021
CRPP4/21 10.9.2021
CRPP5/21 22.10.2021
CRPP6/21 10.12.2021
CSFB1/21 30.3.2021 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/21 29.11.2021
CSFC1/21 30.3.2021 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/21 29.11.2021
CSFF1/21 30.3.2021 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/21 29.11.2021
CSFK1/21 30.3.2021 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/21 29.11.2021
DD1/21 2.4.2021 D Dimery
D Dimers
DD2/21 18.6.2021
DD3/21 17.9.2021
DD4/21 19.11.2021
DGP1/21 19.2.2021 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/21 21.5.2021
DGP3/21 3.12.2021
DIF1/21 19.3.2021 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/21 28.5.2021
DIF3/21 17.9.2021
DIF4/21 29.10.2021
E11/21 9.2.2021 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/21 4.5.2021
E13/21 3.8.2021
E14/21 19.10.2021
E21/21 9.2.2021 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/21 4.5.2021
E23/21 3.8.2021
E24/21 19.10.2021
FC1/21 5.3.2021 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/21 24.9.2021
FOB1/21 21.5.2021 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/21 3.12.2021
FOT/21 25.5.2021 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/21 19.3.2021 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/21 22.10.2021
GLC1/21 23.4.2021 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/21 5.11.2021
GP1/21 5.3.2021 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/21 24.9.2021
HCB1/21 11.5.2021 Histologické a cytologické barvení
Histological and Cytological Staining
HCB2/21 16.11.2021
HKG1/21 2.4.2021 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/21 18.6.2021
HKG3/21 17.9.2021
HKG4/21 19.11.2021
HR1/21 26.2.2021 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/21 10.9.2021
HS1/21 18.6.2021 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/21 19.11.2021
IDDM1/21 12.3.2021 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/21 22.10.2021
IFT1/21 14.4.2021 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/21 12.10.2021
IGIT1/21 15.3.2021 Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
IGIT2/21 25.10.2021
IH1/21 12.3.2021 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/21 4.6.2021
IH3/21 17.9.2021
IH4/21 19.11.2021
IHC1/21 2.3.2021 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/21 14.9.2021
INRP1/21 26.2.2021 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/21 11.6.2021
INRP3/21 10.9.2021
INRP4/21 22.10.2021
KD1/21 29.1.2021 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/21 9.4.2021
KD3/21 23.7.2021
KD4/21 9.10.2021
KM1/21 12.2.2021 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/21 27.8.2021
KO1/21 12.3.2021 Krevní obraz
Blood Count
KO2/21 23.4.2021
KO3/21 21.5.2021
KO4/21 25.6.2021
KO5/21 10.9.2021
KO6/21 24.9.2021
KO7/21 8.10.2021
KO8/21 22.10.2021
LIN/21 25.5.2021 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/21 2.4.2021 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/21 17.9.2021
MS1/21 19.2.2021 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/21 21.5.2021
MS3/21 3.12.2021
NF1/21 19.3.2021 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/21 17.9.2021
NKDF1/21 28.5.2021 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/21 29.10.2021
PAT1/21 4.6.2021 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/21 19.11.2021
PIG1/21 12.3.2021 Podtřídy IgG
IgG subclasses
PIG2/21 22.10.2021
PRO1/21 5.3.2021 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/21 24.9.2021
RC1/21 18.6.2021 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/21 19.11.2021
RET1/21 18.6.2021 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/21 19.11.2021
RF1/21 19.3.2021 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/21 1.10.2021
RFA1/21 9.4.2021 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/21 9.10.2021
SED1/21 2.4.2021 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/21 17.9.2021
T04/21 15.2.2021 Sérové indexy (studie)
Serum indices (study)
T09/21 19.7.2021 Streptokok A – průkaz (studie)
Streptococcus A - identification (study)
T13/21 24.9.2021 Specifické IgE (studie)
Specific IgE (study)
TDM1/21 30.4.2021 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/21 15.10.2021
TE1/21 9.3.2021 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/21 27.9.2021
TIE1/21 5.3.2021 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/21 24.9.2021
TM1/21 9.2.2021 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/21 4.5.2021
TM3/21 3.8.2021
TM4/21 19.10.2021
VIB1/21 7.5.2021 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/21 12.11.2021
VVV1/21 23.4.2021 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Test)
VVV2/21 5.11.2021