Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RFA2/20
Název
Name
Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
Stop termín
Deadline
28.08.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 258
Slovakia 41

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots