Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/20
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
20.11.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 42
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results