Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS3/20
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Deadline
04.12.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 246
Slovakia 32

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results