Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/20
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Deadline
12.06.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 59
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results