Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LIN/20
Název
Name
Verifikace linearity měření
Linearity Verification
Stop termín
Deadline
16.06.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 26
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
 
Results