Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DGP1/20
Název
Name
Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
Stop termín
Deadline
14.02.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 288
Slovakia 26

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (systémy)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (systems)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results