Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AIM1/20
Název
Name
Autoimunita
Autoimmunity
Stop termín
Deadline
16.03.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 63
Slovakia 20

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results