Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET1/19
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Dead line
19.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 66
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots