Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF1/19
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Dead line
21.06.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 48
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results