Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF2/19
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Dead line
27.09.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 47
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results