Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF1/19
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Dead line
19.04.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 57
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results
Slovenští účastníci Slovak participants
Výsledky
Results