Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR2/19
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Dead line
30.08.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Qualitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Qualitative results
Histograms