Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HB2/19
Název
Name
Histologické barvení
Histological Staining
Stop termín
Dead line
26.11.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 52
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
 
Qualitative results (principles of measurement)