Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOT/19
Název
Name
Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
Stop termín
Dead line
18.06.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 19
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky