Komentář k vyhodnocení cyklu DIF3/19 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž, 79 let, vyšetřován pro trombocytopenii, dg. HCL.
Leukocyty - vlasaté lymfocyty, vakuolizace.
Erytrocyty - makro-anizocytóza, polychromázie, elipto/ovalocyty, sférocyty, bazofilní tečkování.
Trombocyty - beze změn.

A1: Neutrofilní segment, shluk trombocytů s fibrinovými vlákny, erytrocyty nahloučené - foceno v hustší části nátěru

A2: Neutrofilní segment s vakuolizací, v pravém horním rohu akantocyt

A3: Nahoře LGL, pod ním zřejmě vlasatý lymfocyt s členitějším jádrem, foceno v hustší části nátěru

A4: Nahoře susp. LGL, pod ním vlasatý lymfocyt s členitějším jádrem, foceno v hustší části nátěru

A5: Nahoře reaktivní lymfocyt, pod ním neutrofilní segment

A6: LGL, polychromázie

A7: Nahoře reaktivní lymfocyt, dole neutrofilní segment

A8: Vlasatý lymfocyt, foceno v hustém nátěru

A9: Vlasatý lymfocyt, vpravo od něj akantocyt, vlevo od středu hyperchromní sférocyt,

A10: Bazofilní tečkování v erytrocytu uprostřed, eliptocyty

A11: Sférocyty, anizocytóza, anizochromie

 

Vzorek B
Žena, 45 let, léčena na plicní klinice pro chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální, hraničně reaktivní změny.
Leukocyty - reaktivní lymfocyty.
Erytrocyty - hraničně beze změn, hraničně patologie - normocytóza se stomatocyty.
Trombocyty - makrotrombocyty.

B1: Dva reaktivní lymfocyty různé velikosti (špatně probarvené buňky)

B2: Nahoře reaktivní lymfocyt, dole LGL, hypogranulární trombocyty

B3: Dva neutrofilní segmenty, různě velké destičky (zejména horní buňka je hypogranulovaná)

B4: Nahoře reaktivní LGL, dole neutrofilní segment hypogranulární a drobná vakuola směrem na 10, stomatocyty

B5: Neutrofilní segment, vlevo od něj lymfocyt

B6: Dva lymfocyty, horní v.s. reaktivní

B7: Dva neutrofilní segmenty, stomatocyty

B8: Monocyt, stomatocyty

B9: Různě velké hypogranulární destičky

B10: Dva neutrofilní segmenty, vedle horního makrotrombocyt (vypadá jako aktivovaný - granula shluklá uprostřed),