Komentář k vyhodnocení cyklu DIF2/19 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 59 let, reaktivní trombocytóza a eozinofílie při nediferencovaném systémovém onemocnění pojiva.
Leukocyty - vakuolizace buněk, hraničně reaktivní lymfocyty.
Erytrocyty - beze změn.
Trombocyty - makrotrombocyty, jinak beze změn.

A1: Nahoře eozinofilní segment pelgeroidní, dole hraničně reaktivní lymfocyty; erytrocyty nahloučené - foceno v hustší části nátěru

A2: Tři hraničně reaktivní lymfocyty, opět foceno v hustší části nátěru

A3: Na obrázku spíše normocytóza a bez tvarových odchylek erytrocytů, tedy správně erytrocyty beze změn

A4: Reaktivní lymfocyt

A5: Reaktivní lymfocyt

A6: Tři neutrofilní segmenty, ten horní s vakuolizací

A7: Neutrofilní segment a reaktivní lymfocyt

A8: Bazofilní segment, pod ním vlevo echino-ovalocyt

A9: Reaktivní lymfocyt s lehce vilózním okrajem cytoplazmy

A10: Izocytóza, normocytóza, oj. ovalocyty

 

Vzorek B
Muž, 63 let, chronická myelomonocytární leukémie-1.
Leukocyty - hyposegmentace a výrazná hypogranulace či spíše agranulace neutrofilů, atypické monocyty, holá jádra a jaderné stíny, místy vakuolizace.
Erytrocyty - makrocytóza, dakryocyty, ovalocyty, polychromázie, oj. schistocyty.
Trombocyty - makrotrombocyty, hypogranulace.

B1: Neutrofilní myelocyt degranulovaný a s vakuolizací, směrem na 9 stomatocyt

B2: Monocyt s rozvlákněným chromatinem a s atypickou nerovnoměrnou bazofilií cytoplazmy

B3: Vpravo monocyt, vlevo dole atypická degranulovaná neutrofilní nejspíše tyč s vakuolizací

B4: Hypogranulární myelocyt s vakuolou, dole makrotrombocyt, v pravém horním rohu polychromázie

B5: Nahoře pelgeroidní neutrofil, dole monocyt

B6: Tři monocyty více vakuolizované

B7: Vlevo atypicky tvarovaný monocyt s nahloučenými vakuolami, vpravo neutrofilní segment

B8: Nahoře atypicky granulovaný makrotrombocyt, dole hyposegmentovaný v.s. středně zralý neutrofil s vakuolizací

B9: Pelgeroidní neutrofil

B10: Ortochromní erytroblast s pyknotickým jádrem

B11: Nahoře makrotrombocyt, dole v.s. promyelocyt bez granul

B12: Nahoře lymfocyt, dole při levém okraji myelocyt bez granul, vedle monocyt, při pravém okraji jaderný stín, hustší nátěr

B13: Při levém okraji větší destička bez granulace, v pravém horním rohu dva schistocyty, při horním okraji tři echinocyty, četně dakryocyty, uprostřed stomatocyt

B14: Při levém okraji větší destička s nahloučením granulace při horním pólu, vedle monocyt a vpravo pelgeroidní neutrofil, nahoře v makroerytrocytu Howell-Jollyho tělísko

B15: Uprostřed schistocyt, dále dakryocyty a ovalocyty

B16: Neutrofilní hypogranulární tyč

B17: Eozinofilní segment

B18: Neutrofilní až agranulární metamyelocyt a monocyt

B19: Dva monocyty a reaktivní lymfocyt

B20: Holé jádro