Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DIF2/19
Název
Name
Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
Stop termín
Dead line
24.05.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 141
Slovakia 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Fotografie
 
Results
Youden plots
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Results
Youden plots
Histograms