Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AKS4/19
Název
Name
Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
Stop termín
Dead line
11.10.2019
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 331
Slovakia 79

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots