Komentář k vyhodnocení cyklu VIB1/18 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek C (CD 34, CD 31)
CD 34 optimální výsledek -silná pozitivita v portálních cévách, středně silná až silná pozitivita v periportálních sinusoidách.
 
CD 34 nevyhovující výsledek - silná difúzní falešná pozitivita.
 
CD 31 optimální výsledek - silná pozitivita portálních cévách, středně silná pozitivita ve všech sinusoidách.