Komentář k vyhodnocení cyklu VIB1/18 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek B (Synaptofyzin, Chromogranin)
Synaptofyzin optimální výsledek - silná pozitivita dřeně nadledviny, slabá až středně silná mozaikovitá pozitivita kůry nadledviny.
 
Synaptofyzin nevyhovující výsledek - silná jaderná i plazmatická pozitivita v karcinomu tračníku.
 
Synaptofyzin nevyhovující výsledek - slabá pozitivita ve dřeni nadledviny, negativita v kůře nadledviny.
 
Chromogranin optimální výsledek - slabá až střední plazmatická pozitivita myenterického plexu.