Komentář k vyhodnocení cyklu VIB1/18 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek A (PgR, ER, Ki 67)
PgR optimální výsledek - silná jaderná pozitivita v bazální vrstvě dlaždicového epitelu a ve stromálních buňkách čípku.
 
Ki 67 optimální výsledek - silná pozitivita v germinálních centrech tonzily.
 
Ki 67 nevyhovující výsledek - velmi slabá pozitivita buněk v germinálních centrech tonzily.