Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB1/18
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Dead line
02.03.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 61
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Obrazová příloha: Vzorek A
Vzorek B
Vzorek C
Vzorek D
Vzorek E
Virtuální skla
 
Qualitative results (principles of measurement)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Qualitative results (principles of measurement)