Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T21/18
Název
Name
Krevní obraz (studie)
Blood count (study)
Stop termín
Dead line
07.09.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 122
Slovakia 18

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots