Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T18/18
Název
Name
Specifické IgE proti složkám penicilinu (studie)
Specific IgE Against Penicillin Components (study)
Stop termín
Dead line
02.11.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 18
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Histogramy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Histograms