Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
SED2/18
Název
Name
Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
Stop termín
Dead line
14.09.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 83
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots